ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Τ.ΑΜΕΙΟ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 2010

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Τρί, 03/02/2015 - 00:06. - 0 Σχόλια

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ πρόκειται για φιλόδοξο πολυετές πρόγραμμα μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και της σχέσης του ως ποσοστού του δημόσιου χρέους, μείωση της εγχώριας ζήτησης σε σχέση με την προσφορά, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις με στόχο να τονωθούν  οι εξαγωγές και να αυξηθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος του προγράμματος ήταν να καταστήσει το ελληνικό δημόσιο χρέος διαχειρίσιμο μέσω ενός συνδυασμού μεγάλων δομικών αλλαγών με απώτερο στόχο την μείωση του δημόσιου χρέους σε 120% του ΑΕΠ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με 110 εκ ευρώ τα οποία θεωρήθηκαν αρκετά για να καλύψουν το υπολειπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, τις ανάγκες του Ταμείου Στήριξης Τραπεζών αλλά και όλα τα κρατικά ομόλογα που λήγουν το 2010 και 2011. Έξοδος στις αγορές υπολογίστηκε για το 2012. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίχτηκε σε τρεις πυλώνες.

  1. Ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος ήταν η δραστική συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Για να υλοποιηθεί ο στόχος εντοπίστηκαν έσοδα και δαπάνες που αντιστοιχούν σε 11% του ΑΕΠ τα οποία έπρεπε να μειωθούν ανάλογα. Για να επιτευχθεί ο στόχος, χρειαζόντουσαν αλλαγές στην οικονομική διαχείριση των κρατικών εσόδων, φορολογική μεταρρύθμιση και  αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.
  2. Ο δεύτερος πυλώνας αφορούσε δομικές αλλαγές. Με δεδομένη την πρόθεση της Ελλάδος να παραμείνει στο ευρώ, και λόγω της έλλειψης του μοχλού της υποτίμησης του νομίσματος, ήταν αναγκαίες ώστε να υπάρξει εσωτερική υποτίμηση και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας και στην   παραγωγή εμπορευμάτων, να τονωθεί η παραγωγικότητα και να βελτιωθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον. Θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ προβλέφθηκε για μετά το 2012.
  3. Τρίτος πυλώνας ήταν η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Θεωρήθηκε ότι οι τράπεζες ήταν ευάλωτες. Συστάθηκε το Ταμείο Ελληνικής Οικονομικής Σταθερότητας (HFSF) με σκοπό την χρηματοδότηση των τραπεζών ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με 10 εκ ευρώ.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στην βασική δομή των προγραμμάτων του ΔΝΤ προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Ελλάδος την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Γιώργος θεοδωράκης