ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.....ΑΙΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Σάβ, 17/11/2012 - 18:05. - 0 Σχόλια

Η πρώτη κυβέρνηση, μετά τη μεταπολίτευση, αυτή της Ν Δ του Κ. Καραμανλή, με την υπ Αριθ. 1868/ 5-9-1974 εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αναθέτει στον εισαγγελέα Τσεβά να διερευνήσει τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και να βρει επί τέλους πόσοι σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη.

Ο Τσεβάς μετά από ενδελεχή έρευνα που έκανε εξετάζοντας πλήθος μαρτύρων, συνέλεξε έγγραφα, ενήργησε αυτοψίες, άκουσε μαγνητοταινίες και παρακολούθησε την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες αναφέρονταν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου,(όπως ο ίδιος στο προοίμιο του πορίσματος αναφέρει) συνέταξε και υπέβαλε την 14η Οκτωβρίου του αυτού έτους, πολυσέλιδο πόρισμα.

Στις καταθέσεις που έλαβε είναι και αυτή του πρύτανη του Πολυτεχνείου Κονοφάγου Κωνσταντίνου ο οποίος καταθέτει ότι μέσα στο Πολυτεχνείο δε σκοτώθηκε κανείς φοιτητής. Το ίδιο λέει και στην κατάθεσή του 20/1/1975, στο πενταμελές εφετείο Αθηνών ότι «μέσα στο Πολυτεχνείο δε σκοτώθηκε κανείς φοιτητής». ( Τις καταθέσεις αυτές τις ζήτησα δύο φορές, εγγράφως, από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αλλά, παρά και τις κατ’ επανάληψη τηλεφωνικές μου οχλήσεις, δεν πήρα καμία απάντηση).

Ο ίδιος πρύτανης στο βιβλίο, που εξέδωσε το 1982, με τίτλο « Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου» στη σελ.119 γράφει «Μετά τα γεγονότα, με σύντονη προσπάθεια έρευνας στο Ε.Μ.Π. πιστοποιήσαμε ότι κανένας σπουδαστής μας δεν είχε σκοτωθεί. Αργότερα εξακριβώθηκε ότι μέσα στο Πολυτεχνείο δεν είχε σκοτωθεί κανένας φοιτητής ή άλλος πολίτης».

Υπόψη ότι ο πρύτανης είχε συλληφθεί και είχε κρατηθεί στην Ε.Σ.Α. μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και θα είχε κάθε λόγο να υπερβάλει ή να δραματοποιήσει τα γεγονότα.

Ο κ. εισαγγελέας ζήτησε επίσης από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. να του γνωρίσει πόσοι ήταν οι νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο και η Σύγκλητος με την υπ’ Αριθ. 33437 αναφορά της, την 11/10/1974, τον ενημερώνει ότι κανένας σπουδαστής δε σκοτώθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο κατά το τριήμερο 14-17/ Νοεμβρίου 1973.

(Την αναφορά αυτή την παραθέτω στο τέλος σε φωτοτυπία).

Στο πόρισμά του ο εισαγγελέας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Απολογισμός Γεγονότων γράφει μεταξύ των άλλων και για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να εξακριβώσει τον αριθμό των νεκρών: <<Σύντονοι κατεβλήθησαν προς την κατεύθυνσιν ταύτην προσπάθειαι και πέραν των αμέσως η εμμέσως περιερχομένων εις γνώσιν μου, έκκλησις δια του Τύπου δημοσία διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή και εξαφανίσεων ατόμων συνεπεία των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιστατικόν κατηγγέλθη».

Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο του πορίσματος αναφέρει επί λέξει: «Περί πάντων τούτων, όμως, αναλυτικώτερον, ως ακολούθως, αφού προηγουμένως τονισθεί ότι ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον (οράτε υπ’ αριθμ. 33437 /11-10-74 έγγραφον της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου προς υμάς)…..».

Τα ατυχή θύματα των γεγονότων του Νοεμβρίου 1973, που όλα τους σκοτώθηκαν έξω και μακριά έως πολύ μακριά από το Πολυτεχνείο, επιβεβαιώθηκαν από το υπ’ αριθμόν 677/1975 παραπεμπτικό βούλευμα και την υπ αριθμόν 723/1975 απόφαση του πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Αναλυτικά τα στοιχεία των νεκρών, όπως καταγράφονται από τον εισαγγελέα είναι:

α) Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί:

1.Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, ετών 17, μαθητής. Εφονεύθη έξωθι του Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15′ της 16.11.73.

2.Βασίλειος Παναγιώτου Φαμέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ώρα 22.30′ της 16.11.73.

3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30′ της 16.11.1973.

4. Γεώργιος Ανδρέου Σαμούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη περί το μεσονύκτιον της 16.11.1973 εις την διασταύρωσιν των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμαδών.

5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, μαθητής. Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα (παρόδου Πατησίων) την 10.20΄ ώραν της 17.11.1973,

6. Μάρκος Δημητρίου Καραμάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόμενος εις την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1 πολυκατοικίαν την 10.30΄ ώραν της 17.11.1973.

7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώραν 13.00′ της 17.11.1973.

8. Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρου, ετών 6. Εφονεύθη επί της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30΄ της 17.11.1973.

9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκομένη εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8 – Νέος Κόσμος οικίας της περί ώρα 12.30′ της 17.11.1973.

10. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόμενος εν Ν. Λιοσίοις από αδέσποτη σφαίρα περί ώραν 12.15′ της 17.11.1973.

11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκουλής, ετών 25. Εφονεύθη παρά την πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00′ της 17.11.1973.

12. Στυλιανός Αγαμ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυματίσθη θανασίμως επί της οδού Πατησίων, έμπροσθεν του κινηματογράφου ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00′ της 17.11.1973. Απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.

13. Ανδρέας Στεργίου Κούμπος, ετών 63. Ετραυματίσθη σοβαρώς διερχόμενος την οδόν Καποδιστρίου περί ώρα 14.00′ της 18.11.1973. και απεβίωσε την 30.1.1974.

14. Μιχαήλ Δημήτριου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30′ της 18.11.73. και

15. Κυριάκος Δημητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετραυματίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40′ της 18.11.1973. και απεβίωσεν την 18.12.1973.

β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες:

1. Σπύρος Κοντομάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευματινάς ώρας της 16.11.73 ευρισκόμενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτομένων υπό της αστυνομίας αερίων.

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυματίσθη σοβαρώς ενώ ευρίσκετο εις την εν Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν 11.00′ της 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήμα και απεβίωσεν κατά μήνα Μάιον 1974 και

3. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσεν την μεσημβρίαν της 17.11.1973 εκ προσφάτου εμφράγματος του μυοκαρδίου λόγω αερίων.

Μετά, το 1981, η κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου θέλοντας να «αποκαταστήσει» την αλήθεια του Πολυτεχνείου δίνει εντολή στον Αστυνομικό Διευθυντή Σαμπάνη (που είχε αποταχθεί από το καθεστώς Παπαδόπουλου και επανήλθε με τη μεταπολίτευση ως υπαρχηγός της αστυνομίας και είχε κάθε λόγο να ψευδολογήσει εις βάρος της δικτατορία) να βρει τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Το πόρισμα κυριολεκτικά ήταν καταπέλτης.

Κανένας νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο (όπως και στο πόρισμα Τσεβά αναφέρεται) και μόνο δώδεκα γύρω και μακριά από αυτό.

Το πόρισμα αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δε το έδωσε στη δημοσιότητα, το έκρυψε.

Την κατάσταση με τα ονόματα των νεκρών του Αστυνομικού Διευθυντή Σαμπάνη την παραθέτω παρακάτω.

Το 1984 η Νέα Δημοκρατία με ερώτηση στη Βουλή οκτώ βουλευτών της ζητούσε από την τότε Κυβέρνηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ. να μάθει «Πόσοι και ποιοι είναι οι νεκροί του Πολυτεχνείου». Φυσικά η κυβέρνηση δεν απάντησε, αλλά ο τότε υπουργός Σκουλαρίκης τους είπε: «Τιμούμε αυτούς που τιμούσε το κόμμα σας όταν ήταν κυβέρνηση».

Εμείς οι Έλληνες, όπως γράφει και στο βιβλίο του « Η Εξέγερση του Πολυτεχνείο» ο τότε πρύτανης, και μετέπειτα υπουργός επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή, Κ. Κονοφάγος, «δεν κρύβουμε τους νεκρούς μας και μάλιστα σε ελεύθερο καθεστώς.

Έτσι ο κατάλογος του κ. Δ. Τσεβά πρέπει να θεωρείται ο οριστικός κατάλογος». Αν και ο κατάλογος του Αστυνόμου Σαμπάνη πρέπει να θεωρείται πιο έγκυρος, γιατί συντάχθηκε το 1982, οπότε το κυνήγι των μαγισσών είχε μειωθεί και μπορούσαν να εκτμηθούν τα γεγονότα πιο ψύχραιμα.

Πάντως και από τους δύο καταλόγους προκύπτει ότι: Ουδείς νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο και κανείς φοιτητής στους νεκρούς.

Άρα οι νεκροί με ονοματεπώνυμο κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι:

18 με βάση το πόρισμα του Τσεβά και

12 με βάση την έρευνα του Αστυνόμου Σαμπάνη.

Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εφονεύθη από αδέσποτες σφαίρες, πολύ μακριά από το Πολυτεχνείο, όπως στα Ν. Λιόσια, στο Ν. Κόσμο, στον Αγ. Κοσμά, στους Αγ. Αναργύρους κ.λ.π, και καμιά σχέση δεν είχαν με την εξέγερση.

Εκτός βέβαια από τους νεκρούς υπήρξαν και πολλοί τραυματίες όπως η τότε φοιτήτρια Πένη Ρηγοπούλου, μετέπειτα καθηγήτρια πανεπιστημίου.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ οι νεκροί του Πολυτεχνείου, μακριά από αριστερή, κατά κύριο λόγο, προπαγάνδα, αριστερούς φανφαρονισμούς και άλλους αφελείς ή αυτοαποκαλούμενους προοδευτικούς που εξακολουθούν να πιστεύουν ανύπαρκτες καταστάσεις χωρίς ονόματα.

Για πολλοστή φορά η αγνή, ειλικρινής, ανιδιοτελής και υπέρμετρος αγάπη που έχουν οι νέοι προς την ελευθερία παραμένει ανεξάντλητο κεφάλαιο προς εκμετάλλευση.

Το ότι δεν υπήρχε κανείς νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά και κανείς φοιτητής στους νεκρούς φαίνεται και από τα παρακάτω αδιάσειστα στοιχεία:

1. Πουθενά, σε κανένα μνημείο, δεν αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων φοιτητών μέσα στο Πολυτεχνείο ή στο γύρο χώρο.

Εάν είχε σκοτωθεί, έστω και ένας φοιτητής ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης μέσα στο Πολυτεχνείο αμφιβάλει κανείς ότι θα είχαν αναγερθεί όχι μόνο ένα αλλά εκατοντάδες μνημεία με τα ονόματά τους τόσο στο Πολυτεχνείο όσο και σε όλη την Ελλάδα ;

2. Στα ονόματα που υπάρχουν στη μαρμάρινη πλάκα ( την οποίαν απεκάλυψε ως Πρωθυπουργός το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου) και η οποία υπάρχει πλησίον της μεγάλης ασώματης κεφαλής, στο χώρο «της θυσίας» στο Πολυτεχνείο, τελικώς έχουν αναγραφεί δεκαοκτώ ονόματα με την μισοσβησμένη, πλην όμως αναγνώσιμη από κοντά, διευκρινιστική περιγραφή, «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941-1944». (Καμία σχέση βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοεμβρίου 1974).

Για του λόγου του αληθές επισυνάπτω και δυο φωτογραφίες.

3. Η έκθεση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου υπ’ αριθμ. 33437/11-Οκτωβρίου – 1974 βεβαιώνει ότι «Τελικώς απεδείχθη ότι ουδείς εκ των σπουδαστών του Ε.Μ.Π. εφονεύθη κατά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973».

4. Η μαρτυρία του Πρύτανη του Ε.Μ.Π Κωνσταντίνου Κονοφάγου στις 20/1/1975, στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, ότι μέσα στο Πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανείς φοιτητής ή άλλος πολίτης.

5. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών υπ’ αριθμόν 723/1975 η οποία εξεδόθη εν πλήρη Δημοκρατία και αναφέρει:

α. «Ουδείς πολίτης εφονεύθη εντός του Πολυτεχνείου ή εις ζώνην 300 μέτρων πέριξ αυτού» και

β. «Ουδείς φοιτητής εφονεύθη εντός ή εκτός του Πολυτεχνείου ή εις το Λεκανοπέδιον της Αττικής κατά την Εξέγερσιν του Πολυτεχνείου».

6. Κανένας πατέρας ή μητέρα νεκρού φοιτητή πήρε σύνταξη, μολονότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αποφάσισε, κατόπιν εντολών του τότε υπουργού Δημοσίων Έργων και μετέπειτα Δικαιοσύνης Γ. Α. Μαγκάκη, να απονείμει «τιμητική σύνταξη» στις οικογένειες των σπουδαστών που «έχασαν τη ζωή τους στο Πολυτεχνείο».

7. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε πατέρας ή μητέρα ή άλλος συγγενής να θρηνεί για φονευθέντα φοιτητή μέσα στο Πολυτεχνείο.

8. Κανείς γονιός ή άλλος συγγενής μήνυσε τους δολοφόνους, γιατί σκότωσαν τον συγγενή τους που ήταν φοιτητής και σκοτώθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο.

9. Μέχρι σήμερα, αν και πέρασαν 40 χρόνια, κανένας συγγενής δεν παρουσιάστηκε να αναφέρει, να καταγγείλει, ότι κάποιος δικός του σκοτώθηκε ή εξαφανίστηκε κατά τα γεγονότα και δεν ήταν στον κατάλογο του Τσεβά.

Στις διάφορες εκπομπές που γίνονται τώρα τελευταία, κυρίως στη Τ.V. παρουσιάζονται διάφοροι και ομιλούν για ανώνυμους νεκρούς.

Αλλά αν υπήρχαν οι ανώνυμοι νεκροί, γιατί οι συγγενείς τους δεν πήγαν να δηλώσουν τα ονόματά των και πάρουν τις παχυλές συντάξεις που χορήγησε με ειδικό νόμο η Βουλή των Ελλήνων;

Δυστυχώς, ο μύθος του Πολυτεχνείου, ενισχύεται εντέχνως και μέσα από την σχολική προπαγάνδα. Ο ακόλουθος σχολιασμός της φωτογραφίας, προέρχεται από το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Λυκείου (έκδοση 1990), όπου παρ’ ότι υπάρχουν επίσημα πορίσματα οι συγγραφείς επιμένουν, αρκετά χρόνια μετά, να μιλούν για «πολλούς νεκρούς φοιτητές», φωλιάζοντας έτσι αυτή την προπαγάνδα ως κάτι αυτονόητο και δεδομένο στο μυαλό των παιδιών και διαιωνίζοντας κατά συνέπεια την ιστορική απάτη…
 

Σχολικό βιβλίο για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου
Ένας μύθος, που συνεχίζει να συντηρείται απ’ όλα, σχεδόν, τα πολιτικά κόμματα και πάνω κάτω αυτό που μαθαίνουν σήμερα τα Ελληνόπουλα, είναι ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ανέτρεψε το στρατιωτικό καθεστώς του Παπαδόπουλου. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα. Η εξέγερση δεν έριξε το στρατιωτικό καθεστώς καθ’ όσον μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ηρεμία επικρατούσε παντού λόγω του στρατιωτικού νόμου που είχε επαναφέρει ο Παπαδόπουλος. Στις 25 του μηνός έγινε νέο στρατιωτικό κίνημα που ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση Μαρκεζίνη και φέρνει στην εξουσία τον ταξίαρχο Ιωαννίδη. Πρωθυπουργός ορκίζεται ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος και Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης. Το στρατιωτικό καθεστώς, η χούντα, έπεσε οκτώ (8) μήνες αργότερα τον Ιούλιο του 1974 με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.

Συνεπώς η κατάληψη του Πολυτεχνείου ουδεμία επίδραση είχε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, αντιθέτως έφερε μια πιο σκληρή δικτατορική διακυβέρνηση.

Υ.Γ. Για να μην παρεξηγηθώ πρέπει να κάνω και μια διευκρίνιση.

Τιμώ τον αγώνα όλων όσων συμμετείχαν τότε στην εξέγερση του πολυτεχνείου. Λυπάμαι γιατί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Δεν θεωρώ ότι ο αριθμός των νεκρών 18 ή 12 είναι μικρός.

Και ένα άτομο μόνο να είχε σκοτωθεί θα ήταν τραγικό. Το αίμα είναι αίμα. Κάποιοι όμως, πάνω σ’ αυτό το αίμα, δημιούργησαν ένα μύθο και πατώντας σ’ αυτόν, το καπηλεύτηκαν.

Το μεγαλείο μιας εξέγερσης, άλλωστε, δεν εξαρτάται από τον αριθμό των θυμάτων. Στη Γαλλία, στην εξέγερση των φοιτητών του 1968 που διήρκησε εβδομάδες, δε σκοτώθηκε κανένας. Αυτό δε μειώνει καθόλου το μεγαλείο εκείνης της εξέγερσης.

Όμως η σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων δε συμβάλλει ούτε στην αντικειμενική ενημέρωση ούτε και στην αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

1. Ονοματεπώνυμα Νεκρών, σύμφωνα με το πόρισμα Σαμπάνη.

2. Δύο φωτογραφίες της μαρμάρινης στήλης που υπάρχει στο Ε.Μ.Π.

3. Η αναφορά της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. υπ’ Αρίθμ. Πρωτ. 33437/11-10-1974 προς τον εισαγγελέα Τσεβά.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΝ

(Σύμφωνα νε το πόρισμα Σαμπάνη και το μέρος που σκοτώθηκαν)

Φωτοτυπία από το πρωτότυπο.

Αν συγκρίνει κάποιος τα δύο πορίσματα θα διαπιστώσει ότι ο Αστυνόμος Σαμπάνης δεν περιλαμβάνει στους νεκρούς τους: Καραγεώργη Στυλιανό, Κούμπο Ανδρέα και Παντελάκη Κυριάκο.

Δεν ξέρω τους λόγους που ο Αστυνόμος δεν συμπεριέλαβε τους ανωτέρω νεκρούς στα θύματα του Πολυτεχνείου. Εκτιμώ ότι ίσως γιατί και οι τρεις δεν πέθαναν το 3ήμερο της εξέγερση, αλλά αργότερα.

Η μαρμάρινη στήλη όπως είναι σήμερα 2011

(Επειδή δεν είναι ευανάγνωστη η επικεφαλίδα,

σας παραθέτω ακριβώς τι γράφει).

( ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

1941 – 1944)
 

Και αυτή τη μαρμάρινη πλάκα οι εορτάζοντες, από σεβασμό προς τους νεκρούς, την έχουν βάψει με άσπρη μπογιά ώστε να μη φαίνεται, από τους διερχομένους από την οδό Πατησίων, τι γράφει.

Οι αναρχικοί δε, με μαύρη μπογιά αποτύπωσαν το σύμβολό τους, και κανείς από το πολυτεχνείο δεν ασχολήθηκε να καθαρίσει το μνημείο.

(Αναφορά της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.)

11 Ὀκτωβρίου 1974

Τόν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνῶν κ. Δ. Τσεβᾶν

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΕΚ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Ἒχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ὂτι, εἰς τούς σπουδαστές τοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνίου οί ὀποῖοι δέν ἒλαβον μέρος εἰς τάς ἐξετάσεις τοῦ ἒτους 1974, καί οἰ ὀποῖοι ἀνέρχονται εἰς 68, ἀπεστάλλησαν τηλεγραφήματα εἰς τάς διευθύνσεις των, καί εἰς τάς διευθύνσεις τῶν γονέων των ἲνα ἀπαντήσουν περί τῆς ὐγείας των.

Τελικῶς ἀπεδείχθη ὂτι οὐδείς ἐκ τών σπουδαστών τοῦ Ε.Μ.Π. ἐφονεῦθη κατά τά γεγονότα τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1974.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ἐκ τῶν ἀποσταλέντων 68 τηλεγραφημάτων ἀπήντησαν 57.

Διά τούς ὑπολοίπους 11, (τηλεγραφήματα ἀνεπίδοτα), ἐξηκριβώθησαν διά τηλεφωνικῆς συνδιαλέξεως μετά τῶν γονέων των, ἢ τῶν ἰδίων, ἢ διά κλητῆρος ὀ ὀποῖος ἐζήτησε πληροφορίας ἐκ τοῦ θυρωροῦ τῆς πολυκατοικίας ἢ τῶν περιοίκων τἀ κάτωθι κατά περίπτωσιν.

1ον) Σπανός Φραγκίσκος τοῦ Γαληνοῦ : Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τοῦ πατρός του).

2ον) Κάλφας Βασίλειος τοῦ Συμεῶνος : Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τοῦ ἰδίου).

3ον) Ἐμμανουήλ Γρηγόριος τοῦ Κων/νου :Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τοῦ ἰδίου).

4ον) Λαμπρόπουλος Θεόδωρος τοῦ Νικολάου: Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τοῦ πατρός του).

5ον) Καρβουνιάρης Ἀθανάσιος τοῦ Νικολάου: Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τοῦ ἰδίου).

6ον) Συργολιός Ἀπόστολος τοῦ Ἰωάννου: Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφή μετά τῶν γονέων του).

7ον) Γιούλης Ἰωάννης τοῦ Λουκᾶ : Ὑγιαίνει. (Ἐξηκριβώθη ἀπό τήν ΧΑΝ ὂπου διέμενε οὗτος, ὃτι πρό τριμήνου ἒφυγε διά Κων/πολιν).

8ον) Ὀρφανός Στυλιανός τοῦ Ἀντωνίου : Ὑγιαίνει. (Ἐξηκριβώθη ὑπό τοὓ κλητῆρος ὃτι ἐξακολουθεῖ νά διαμένη εἰς τήν ὁδόν Ἠπείρου 22, καί τήν στιγμήν ἐκείνην ἀπουσίαζε).

9ον) Δράκου Ἀνθούλα τοῦ Εὐαγόρου: Ὑγιαίνει. Διέκοψε τάς σπουδάς της μεταβάσα εἰς Κύπρον. Ἐστάλη τηλεγράφημα, εἰς Κύπρον, ὃμως δέν ἐλήφθη ἀπάντησις. Δ/σις Φειδίου 22, Τ.Τ. 105, Λευκωσία-Κύπρος.

10ον) Λαδονικόλαος Ἀθανάσιος τοῦ Σάββα: Ὑγιαίνει. (Τηλεφωνική ἐπαφη μετά τῆς μητρός του).

11ον) Καραμπίνης Ἀθανάσιος τοῦ Βασιλείου: Ὑγιαίνει. (Μετώκησεν ὡς ἐξηκριβώθη ὑπο τοῦ κλητῆρος κατά πληροφορίαν τοῦ θυρωροῦ, εἰς πλησίον κειμένην οἰκίαν, προσφάτως).

Μετά τιμῆς

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ)