ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Τρί, 04/02/2014 - 19:01. - 0 Σχόλια
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα υφίστανται τις ίδιες πιέσεις που δέχεται και μεγάλο μέρος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αν και έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τομεακών στρατηγικών και του διορισμού εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η διαφθορά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα. Το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθεί να είναι περίπλοκο και δυσκολεύεται να παραγάγει αποτελέσματα. Στην έκθεσή της, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους και ότι η αύξηση της εποπτείας στον συγκεκριμένο τομέα θα ήταν επωφελής. Θα μπορούσαν επίσης να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την υλοποίηση των τομεακών σχεδίων και την ενίσχυση του έργου του συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η εντατικότερη εποπτεία της χρηματοδότησης των κομμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των πολιτικών, καθώς και η επανεξέταση του ζητήματος της βουλευτικής ασυλίας, θα συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα.

Παράλληλα με μια ανάλυση της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει και δύο εκτενείς δημοσκοπήσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα των ευρωπαίων πολιτών συμφωνούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Μεταξύ των Ελλήνων, το ποσοστό αυτό είναι 99%. Το 4% των Ευρωπαίων και το 7% των Ελλήνων δήλωσαν ότι κατά το περασμένο έτος τους ζητήθηκε, ρητά ή έμμεσα, να καταβάλουν χρηματικό δώρο.