Η συμβολή της χρηστής διακυβέρνησης στην βιώσιμη ανάπτυξη σε συνάρτηση με την λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Πέμ, 13/03/2014 - 18:00. - 0 Σχόλια

Η δυνατότητα καλής διακυβέρνηση εξαρτάται από τις υπάρχουσες θεσμικές δομές που διαθέτει ένα κράτος ή δήμος  για την διαχείριση των οικονομικών του  πόρων . Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δομές της κεντρικής διακυβέρνησης είναι  αναποτελεσματικές. Σε άλλες περιπτώσεις , οι αποκεντρωμένες δομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς . Στην Ινδία, η αποκέντρωση της εξουσίας σε επίπεδο  χωριού δεν έχει βελτιώσει  την  αποτελεσματικότητα της αγροτικής ανάπτυξης .Υπάρχει η άποψη ότι  η  αποκέντρωση της εξουσίας  συμβάλει στην  βιώσιμη ανάπτυξη  μέσω της  ενδυνάμωσης  των ανθρώπων στις τοπικές κοινότητες. Από την άλλη πλευρά , στην Ινδία , η συγκέντρωση της εξουσίας στην κεντρική πολιτική σκηνή  σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος . Έτσι, τα μοντέλα κεντρικής και αποκεντρωμένης διακυβέρνησης έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα . Η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για να  μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να  μειώνεται η πίεση επί των δασών και των φυσικών πόρων . Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε περίπτωση απουσίας των κατάλληλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στις τοπικών κοινοτήτων και των γυναικών της υπαίθρου . Στη Δυτική Βεγγάλη , καθώς και στην κεντρική περιοχή των Ιμαλάιων στην Ινδία έχει βρεθεί ότι η εξαφάνιση του ελέγχου και των περιορισμών της κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών των χωρικών μείωσε το κίνητρο και την ικανότητα των κατοίκων να προστατέψουν  τη βιωσιμότητα των δασών . Από την άλλη πλευρά , στη Ρωσία , παρθένα δάση υποβαθμίζονται εξαιτίας της έλλειψης πόρων της αδύναμης κεντρικής κυβέρνηση . Η χρηστή διακυβέρνηση εξαρτάται επίσης από κατάλληλους θεσμούς . Η διαφθορά , η γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα ,η  αναποτελεσματικότητα των διεφθαρμένων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, υπονομεύουν την ικανότητα των θεσμικών οργάνων να εφαρμόσουν  τους κανόνες  ορθής διακυβέρνησης απαραίτητων  για την αειφόρο ανάπτυξη. Δραστηριότητες διαφθοράς και προσοδο-θηρίας (από αιρετούς και από κρατικούς λειτουργούς) μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε μια οικονομία που έχει προσπαθήσει να εφαρμόσει εξωστρεφή  οικονομική πολιτική  όταν δεν υπάρχει ένα κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον . Ένα κράτος που αναλαμβάνει επιθετική ή ημι – επιθετική πολιτική  μπορεί να θέσει  σε ανικανότητα συστηματικά όλα τα θεσμικά όργανα για την καλή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών . Έτσι η διαμόρφωση των πολιτικών δεν μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους  όταν  απουσιάζει η  καλή διακυβέρνηση, η  οποία με τη σειρά της δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν απουσιάζουν οι   κατάλληλοι  θεσμοί . Ως εκ τούτου , η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί καλές πολιτικές και την ύπαρξη  θεσμών που ευνοούν την καλή διακυβέρνηση

Author (s ) : Κ.Ο. Roy, Ο.Α. Tisdell
Πηγή : International Journal of Social Economics Τόμος : 25 Τεύχος : 6/7/8 1998