Νερό Αίγινας.Τιμολόγηση με Οικονομικά ή με Κοινωνικά κριτήρια;

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Πέμ, 01/03/2012 - 23:57. - 0 Σχόλια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΙΓΙΝΑ

2.222.629

3,32

3.291.055

4,92

-1.068.426

ΚΥΨΕΛΗ

757.489

3,32

1.237.679

5,42

-480.190

ΒΑΘΥ

643.125

3,27

681.578

3,46

-384.453

ΜΕΣΑΓΡΟΣ

235.180

1,24

183.132

0.96

52.048

ΠΕΡΔΙΚΑ

332.070

3,72

346.537

3,88

-14.467

ΣΥΝΟΛΑ

4.190.493

 

5.739.981

 

-1.549.488

 

 

 

 

 

 

Ο υπολογισμός έγινε βάσει στοιχείων του Δήμου . Δεν υπολογίστηκε το κόστος του ΦΠΑ.

Με βάση τα οικονομικά δεδομένα που πήραμε από τον δήμο συντάξαμε ένα πίνακα με τα προσδοκώμενα έσοδα και τα προσδοκώμενα έξοδα του δήμου με βάση το νέο τιμολόγιο ύδρευσης.

Ο υπολογισμός των εσόδων έγινε ανά περιοχή  λαμβάνοντας υπ όψη την ποσοστιαία διαστρωμάτωση της κατανάλωσης . Το συνολικό ποσό ανά διαμέρισμα και συνολικά έγινε με βάση τα τιμολογημένα κυβικά στον καταναλωτή.

Ο υπολογισμός των εξόδων έγινε ανά περιοχή λαμβάνοντας υπ όψη: το κόστος διαχείρισης του δικτύου, το κόστος αγοράς νερού από φρεατοιδιοκτητες και την ΕΥΔΑΠ και το κόστος μεταφοράς με υδροφόρες.

Με βάση τον πίνακα έχουμε μια εικόνα του συνολικού κόστους ανά περιοχή, του μέσου κόστους ανά κυβικό, τα συνολικά έξοδα, το κόστος  ανά κυβικό και στην δεξιά στήλη την ζημιά η το κέρδος.

Κρίνοντας από τα αποτελέσματα μόνο ο Μεσαγρος «αφήνει κέρδος» ενώ όλες οι άλλες κοινότητες παρουσιάζουν έλλειμμα.

Στους υπολογισμούς δεν έχει ληφθει υπ όψη η όποια επιδότηση διότι το ζητούμενο στους υπολογισμούς μας ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο το νέο τιμολόγιο ανταποκρίνεται στους κανόνες της ανταποδοτικότητας.

Επιπλέον δεν υπολογίστηκε ΦΠΑ το οποίο εάν επιβληθεί θα βελτιώσει τα έσοδα κατά 544.764 ευρώ με τελική ζημιά  1.004.724 ευρώ.

Συμπεράσματα. Και το νέο τιμολόγιο είναι ελλειμματικό και δεν πληροί τον όρο της ανταποδοτικότητας. Μόνο εάν ο δήμος πάρει επιδότηση για την μεταφορά νερού θα υπάρξει πλεόνασμα.