ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΣΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

Αρχείο Πολυμέσων: 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΛΗΣΗ ΝΕΚ.ΤΣΟΡΟΥ ΠΡΟΣ Ι.ΛΑΤΣΗ