ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Τρί, 05/05/2015 - 14:20. - 0 Σχόλια

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Στόχος του εγχειρήματος είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης η οποία έπληξε την Ελλάδα το 2009 και η δυνατότητα δημιουργίας ενός τοπικού σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης .

Μεθοδολογία

Για την έρευνα λήφθηκαν υπόψη οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της νήσου Αίγινας. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν κοινοποιούνται. Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των κλάδων υπό διερεύνηση. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής λήφθηκε  επίσης υπόψη  και απομονώθηκε ώστε τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα.

Η έρευνα ακολούθησε την μεθοδολογία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ώστε τα ευρήματα να είναι συγκρίσιμα με τα εθνικά στατιστικά στοιχεία. Ο τομέας υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης εξετάστηκε χωριστά από τον τομέα λιανικού εμπορίου. Σε πανελλαδικό επίπεδο οι δύο τομείς παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις.

Το χρονικό διάστημα που επιλέχτηκε ήταν από το 2007 έως το 2014 . Ο λόγος ήταν η παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του νησιού πριν και μετά την κρίση και να εξεταστεί κατά πόσο οι διακυμάνσεις στην εθνική οικονομία επηρεάζουν την τοπική οικονομία. Για την διασταύρωση της υπόθεσης αυτής, έγινε σύγκριση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας με την πορεία του ΑΕΠ και της εξέλιξης των μισθών.

Ως επιπρόσθετο στοιχείο λήφθηκε υπόψη η κίνηση των επιβατών με στοιχεία που λήφθηκαν από το Λιμεναρχείο Αίγινας.


 

Συζήτηση

 

Επισκεψιμότητα

Το πρώτο στοιχείο που εξετάσαμε ήταν η επισκεψιμότητα της Αίγινας. Εξετάζοντας των αριθμό των αποβιβασθέντων κατ έτος παρατηρούμε ότι από το 2007 και μέχρι το 2013 υπάρχει ετήσια μείωση της τάξεως του 5,68% κατά μέσο όρο. Το 2014 παρουσιάζεται αύξηση των αποβιβασθέντων κατά 4,25% σε σχέση με το 2013  Την ίδια χρονιά υπήρχε αύξηση 1,6% στο ΑΕΠ και κάποια ανακοπή  στην πτωτική πορεία των μισθών  στοιχείο που δείχνει σύνδεση της επισκεψιμότητας με την γενικότερη πορεία της εθνικής οικονομίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό ισχύει για το 2014 και όχι για το 2007-2009 όπου ενώ οι μισθοί και το ΑΕΠ παρουσίασαν σημαντική άνοδο, η επισκεψιμότητα του νησιού ήταν πτωτική.


 

Λιανικό εμπόριο

Ο δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου που χρησιμοποιεί η στατιστική υπηρεσία  (την μεθοδολογία της οποίας ακολουθήσαμε) περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχουν τιμολογήσει η επιχειρήσεις στην διάρκεια της περιόδου αναφοράς χωρίς κανένα μετασχηματισμό. Ο δείκτης καταστίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1165/98 περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση της ταξινόμησης NACE Rev.2.

Το  καλάθι επιχειρήσεων που επιλέξαμε για την έρευνα περιλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες που απαρτίζουν το λιανικό εμπόριο και συγκεκριμένα, τρόφιμα, καπνά, καλλυντικά, ηλεκτρικά είδη, οικιακός εξοπλισμός, και είδη δώρων.

Η περίοδος υπό εξέταση είναι το 2010 μέχρι το 2014 με βάση το 2010 (100).

Συγκρίνοντας τα εθνικά στοιχεία που προέρχονται από 50 νομούς της χώρας, βλέπουμε ότι η Αίγινα βρίσκεται σε σαφώς δυσμενέστερη κατάσταση με κύκλους εργασιών μειωμένους κατά περισσότερο από 15%.  Υπάρχει πτωτική πορεία από το 2010 μέχρι το 2013 και σταθεροποίηση το 2014. Η  σταθεροποίηση το 2013 γίνεται μετά από πτώση του γενικού δείκτη του κλάδου κατά 25,4% σε εθνικό επίπεδο αλλά κατά 40,56% σε τοπικό επίπεδο που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν πάθει καθίζηση.


 

Υπηρεσίες παροχής Καταλύματος και Εστίασης

Όπως και με το λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς των οργάνων της ΕΕ. Ως έτος βάσης λαμβάνουμε το 2010 (100) και η περίοδος υπό εξέταση είναι 2010 ‘έως 2014. Οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες αφορούν ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης και δραστηριότητες παροχής ποτών. Η ελληνική στατιστική υπηρεσία στην έρευνά της περιλαμβάνει στοιχεία από επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ από τις οποίες έχει επιλεγεί αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 249 επιχειρήσεων. Το δικό μας δείγμα είναι μικρότερο αλλά αντιπροσωπευτικό των 550 περίπου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Όριο κύκλου εργασιών δεν έχει τεθεί καθώς  οι επιχειρήσεις του κλάδου με κύκλους εργασιών άνω των 250,000 ευρώ είναι ελάχιστες και δεν είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου του νησιού. Επιπλέον , εμάς μας ενδιαφέρει η πορεία του κλάδου στο νησί και τα πανελλαδικά στοιχεία χρησιμεύουν ως χρήσιμο μέτρο σύγκρισης.

Τα ακαθάριστα έσοδα του δείγματος για την περίοδο 2007-2014 ακολουθούν την πορεία του ΑΕΠ καθώς και των μισθών. Συγκεκριμένα έχουμε άνοδο το 2008 (18,72%) σε σχέση με το 2009 η οποία διατηρείται στα ίδια επίπεδα για το 2009 και 2010 και υποχωρεί το 2011 ακολουθώντας την πορεία του ΑΕΠ.

Για την περίοδο 2010 έως 2014, παρατηρούμε ότι η πτώση του κύκλου εργασιών είναι μικρότερη αυτής του λιανικού εμπορίου. Η πορεία είναι πτωτική  (23,3%)μέχρι το 2012  και ανακάμπτει το 2013 κατά 4,48%  και κατά άλλα 9% το 2014.

Η πορεία του κλάδου στην Αίγινα ακολουθεί την πορεία των δεικτών της στατιστικής υπηρεσίας αλλά διαγράφει καλύτερη πορεία με μέγιστη πτώση 20,57% το 2012

 

Συμπεράσματα

Τα σημεία της κρίσης είναι εμφανή στην Αίγινα  Από την έρευνα προκύπτει ταύτιση της τοπικής με την εθνική οικονομία προ και μετά κρίσης. Χαρακτηριστική είναι η πορεία προ κρίσης (2007-2010) όπου η αύξηση κατά μέσον όρο 5% στους μισθούς και 1,4% στο ΑΕΠ  μας δείχνει αύξηση 22,72% στο κύκλο εργασιών λιανικής και 18,72% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης.

Την περίοδο 2010-2014 οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εμφανέστατες και πλήττουν  σκληρά το λιανικό εμπόριο πολύ περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Η πορεία είναι πτωτική με σημάδια μείωσης πτώσης το 2014 ακλουθώντας την πτωτική πορεία του ΑΕΠ και την πτώση των μισθών.

Την ίδια περίοδο οι υπηρεσίες παροχή καταλύματος και εστίασης παρουσιάζουν μικρότερη πτώση και ποιο σύντομη ανάκαμψη ακολουθώντας τους εθνικούς δείκτες κυρίως διότι οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται στους τουρίστες και τους επισκέπτες του νησιού. Επιπλέον, η πτώση του κύκλου εργασιών μεταξύ 2010-2013 είναι 18,07% και η αντίστοιχη πτώση στην επισκεψιμότητα (αποβιβασθέντες) είναι 21,75%. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η  οικονομική κρίση (με βάση την πτώση του ΑΕΠ και την μείωση των μισθών) είχε άμεση επίδραση στην επισκεψιμότητα του νησιού και στον κύκλο εργασιών των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης.

Τα αίτια την μεγάλη πτώση στο λιανικό εμπόριο θα πρέπει να τα αναζητήσουμε στην ουσιαστική εκμηδένιση της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την σχεδόν καθολική ανεργία του κλάδου,  στην δραστική μείωση μισθών και συντάξεων καθώς και στην επιβολή επιπρόσθετων φόρων .

Γιώργος Θεοδωράκης