ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Τετ, 14/05/2014 - 17:29. - 0 Σχόλια

Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΡΤΖΗ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Η υδροδότηση της Αίγινας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί.

Η επιλογή της Αίγινας ως φτηνού προορισμού και φτηνής παραθεριστικής κατοικίας επιβάρυναν το νησί με αποτέλεσμα την εισαγωγή πόσιμου ύδατος από την ΕΥΔΑΠ με υδροφόρα πλοία ιδιωτικών συμφερόντων.

Σκοπός την παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση των διοικήσεων Μούρτζη (2002-2006) και Κουκούλη (2007-2010) σχετικά με την διαχείριση της  ύδρευσης του νησιού.

Αφορμή για την έρευνα ήταν  αφενός η αδικαιολόγητη αύξηση της απώλειας νερού στο δίκτυο  από 23,7% το 2002 σε 38% το 2010 και αφετέρου η μεγάλη οικονομική ζημιά που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία του δήμου.

Το ερευνητικό ερώτημα είναι κατά πόσο η διαχείριση της  ύδρευσης ευθύνεται για την συνολική οικονομική ζημιά του δήμου.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο διοικήσεων είναι χρήσιμη και ως προς την σύγκριση των δύο διοικήσεων μεταξύ τους αλλά και του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της ύδρευσης

Η συγκέντρωση των στοιχείων  τα οποία προέρχονται από επίσημα στοιχεία του δήμου, είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας.

Ευρήματα.

Οι συνολικές ποσότητες προμήθειας νερού  από ΕΥΔΑΠ και φρεατοιδιοκτήτες) παραμένουν σταθερές με μικρή αύξηση  0,03% επί   διοίκησης Κουκούλη.

Οι συνολικές απολογηθείσες  ποσότητες από τον δήμο προς τους υδρολήπτες   μειώθηκαν κατά 0,01% επί Κουκούλη.

Το μέσο ετήσιο  έλλειμμα επί Μούρτζη ήταν 1.666,634,5 ευρώ .

Το μέσο ετήσιο έλλειμμα επί Κουκούλη ήταν 2.676,183,1 ευρώ,

Το μέσο κόστος  ετήσιας μεταφοράς επί Μούρτζη ήταν 2.010.116,6 ευρώ

Το μέσο κόστος ετήσιας  μεταφοράς επί Κουκούλη ήταν 3,332,500 ευρώ.

Η μέση ετήσια απώλεια δικτύου επί Μούρτζη ήταν 33,65%

Η μέση ετήσια απώλεια δικτύου επί Κουκούλη ήταν 37,33%

Η αναλογία νερού ΕΥΔΑΠ – νερού γεωτρήσεων ανέβηκε κατά 31,84% επί Κουκούλη.

Η προμήθεια νερού ΕΥΔΑΠ αυξήθηκε κατά 34,10% επί Κουκούλη με ταυτόχρονη αύξηση της απώλειας στο δίκτυο κατά 10%.

 

Συμπεράσματα

Κατά μέσο όρο ο δήμος Αίγινας προμηθεύεται 2,378,508 κυβικά νερού και χρεώνει στους καταναλωτές  1,527,330,2 κυβικά νερού. Δηλαδή στην οκταετία 2002-2010 χάθηκαν στο δίκτυο 851.177,8 κυβικά νερού ετησίως.

Η ετήσια οικονομική ζημιά επί Μούρτζη ήταν 1.666.634,5 ευρώ και η αντίστοιχη για τον Κουκούλη ήταν 2.676.183,1 ευρώ.

Η αύξηση της οικονομικής ζημιάς στην περίοδο Κουκούλη οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκε κατά 563.538 κυβικά νερού από την ΕΥΔΑΠ με αντίστοιχη αύξηση του ετήσιου κόστους κατά 1.531.861,7 ευρώ.

Δηλαδή ενώ οι διακινούμενες ποσότητες αγοράς -πώλησης παρέμειναν σταθερές άλλαξε η αναλογία νερού ΕΥΔΑΠ – γεωτρήσεων με ταυτόχρονη  αύξηση την οικονομικής ζημιάς.

Ίσως το σημαντικότερο εύρημα να είναι η  θετική σχέση μεταξύ  προμήθειας νερού ΕΥΔΑΠ και απώλειας   δικτύου. Η αύξηση  κατά 21,75% προμήθειας νερού ΕΥΔΑΠ συνοδευτικέ από αύξηση 3,68%.  Μένει να διερευνηθεί  σε ποιο ακριβώς σημείο του δικτύου υπάρχει απώλεια.

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία που δίνει ο δήμος ως νερό ΕΥΔΑΠ είναι οι παρεληφθείσες ποσότητες στα υδρόμετρα της Αίγινας οι οποίες όπως αποδεικνύεται από την  από 26-2-2012 μηνυτήρια αναφορά Κατσικάρη για τα έτη 2010-2012 αλλά και από την από 20-2-2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης υδροδότησης του δήμου Αίγινας, έχουν διαφορές μέχρι και 20% από αυτές που τιμολογεί η ΕΥΔΑΠ.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι το νερό αποτελεί το 60% του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου Αίγινας, τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση του νερού ευθύνεται για την συνολική κακή οικονομική κατάσταση του δήμου.

Αν δεν μειωθούν οι απώλειες σε επίπεδα 2002 η χρεοκοπία του δήμου είναι περισσότερο από βεβαία.

Γιώργος Θεοδωράκης