Σύγκριση Ισολογισμών 2007-2010

Χωρίς ψήφους ακόμα
Υποβλήθηκε από aiakos στις Δευ, 30/01/2012 - 12:45. - 0 Σχόλια

MUNICIPALITY OF AEGINA

A  BALANCE SHEET ANALYSIS BETWEEN  2007 & 2010

YEAR OF REFERENCE

2007

2008

2009

2010

TOTAL COST

10.609.070

13.641.466

16.417.585

16.367.585

 

COST OF GENERAL SERVICES

725.868

1.203.556

1.240.815

1.190.815

FINANCIAL SERVICES

774.566

1.062.039

1.054.467

1.054.467

GARBAGE COLLECTION

PUBLIC LIGHTING

2.144.874

2.612.482

2.918.073

2.918.073

CALTURE  ATHLETICS

0

0

0

0

WATER & SANITATION

2.608.088

4.394.676

3.965.866

3.965.866

TECHNICAL DEPARTMENT

104.361

234.040

288.543

288.543

PUBLIC GARDENS

24.317

27.412

44.788

44.718

CEMETERY MAINTENANCE

0

17.468

0

0

MUNICIPAL POLICE

0

9.727

67.926

67.926

OTHER SERVICES

37.678

39.113

98.579

98.579

PUBLIC WORKS

50.500

624.882

386.306

386.306

PAST DEBT

(4.138.814)

(3.416.066)

(6.352.219)

(6.352.219)

DIFFERENCE IN BALANCE SHEET

1.972.793

 

 

 

TOTAL COST

8.443.049

10.225.400

10.065.366

10.015.366

REGULAR INCOME

7.807.448

8.746.807

8.210.869

6.600362

FINANCIAL LOSS OF MUNICIPALITY

ACCUMULATED LOSS

-635.601

(ACTUAL)

 

-5.214.048

-1.478.593

(ESTIMATE)

 

-6.692.641

-1.854.497

(ESTIMATE)

 

-8.547.138

-3.415.004

(ESTIMATE)

 

-11.962.142

 

FINANCIAL WATER DEPARTMENT LOSS

-1.823.498

-1.671.012

-3.542.012

-3.273.390

COST OF WATER TRANSPORTATION

2.067.079

3.371.198

3.478.697

4.082.310